Du måste var över 18 år för att registrera dig och spela. Företaget förbehåller sig rätten att efterfråga bevis på ålder från alla kunder och kundkonton kan komma att suspenderas tills dess att tillfredsställande bevis på ålder har tillhandahållits.